Table 1.

Mutation status EGFR, K-Ras, PI3K, and PTEN in 22 tumor cell lines

Cell lineTumor typeEGFRK-RasPI3KPTEN
H460NSCLCWTMutantMutantWT
Calu6NSCLCWTMutantWTWT
SW1573NSCLCWTMutantMutantWT
H1703NSCLCWTWTWTWT
H292NSCLCWTWTWTWT
H358NSCLCWTMutantWTWT
HCT-116CRCNDMutantMutantWT
HT-29CRCNDWTWTWT
FETCRCNDNDWTND
GEOCRCNDNDWTND
HCT-15CRCWTMutantMutantWT
Colo201CRCNDWTWTWT
Colo205CRCNDWTWTWT
SW480CRCNDMutantWTWT
BxPC3PancreaticNDWTWTWT
HPACPancreaticNDMutantNDND
CFPACPancreaticNDMutantWTWT
MiaPaca-2PancreaticNDMutantNDND
Panc1PancreaticNDMutantNDND
MDA-MB-468BreastNDWTWTNull
MDA-MB-435BreastNDWTWTWT
BT20BreastNDWTMutantWT
  • Abbreviations: WT, wild-type; CRC, colorectal cancer.